در سروش‌چیکن، پاداش نقدی بگیرید!

اینجا، با بازدید روزانه و شرکت در نظر‌سنجی پاداش نقدی
دریافت کنید!

بیش از 2 سال سابقه!

اماکان ارسال محصولات به سراسر ایران!

  • همه محصولات
  • بدون دسته‌بندی
  • لوازم تکثیر ماکیان
  • دسته تخم نطفه دار و جوجه مرغ و خروس آیام سمانی
  • همه محصولات
  • بدون دسته‌بندی
  • لوازم تکثیر ماکیان
  • دسته تخم نطفه دار و جوجه مرغ و خروس آیام سمانی
  اینجا، در

    سروش چیکن

 پاداش نقدی دریافت کنید!

 

رضایت 99 درصدی

کاربران از محصولات

ارسال رایگان

به سراسر ایران

بیش از 1000

کاربر فعال

بیش‌از 870 هـ.تومان

پاداش نقدی در هفته

مشاوره رایگان راه‌اندازی

سالن پرورش ماکیان

تنها با یک

کلیک

سروش‌چیکن پلی به سوی یک پرورشگاه ماکیان موفق...

راه‌های ارتباطی :

 

واتساپ               09028877534

پست الکترونیک   sorooshchicken@gmail.com